A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Mieszkańcy DPS Zochcinek na Festiwalu w Chmielniku

 

W dniu 20 października 2017 roku zespół „Relaks” mieszkańców naszego Domu zaprezentował się na scenie odbywającego się już po raz 15 Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku. Przegląd jest festiwalem organizowanym corocznie, podczas którego niepełnosprawni artyści mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego szerokiej publiczności. Podczas dwudniowej imprezy zaprezentowało się 28 zespołów artystycznych z różnych placówek pomocy społecznej naszego województwa. W tym roku przegląd odbył się pod hasłem „Niech żyje bal”, a niepełnosprawni artyści śpiewali piosenki Agnieszki Osieckiej. Zespół „Relaks” w składzie: Janusz Andre, Barbara Rak, Krystyna Rak, Zdzisław Słowik, Jan Futyma i Cyryl Figiela zaśpiewał trzy utwory: „Remedium”, „Małgośka” i „Nie spoczniemy”. Za wykonanie piosenek zespół otrzymał od publiczności gromkie brawa, a od organizatorów pamiątkowe dyplomy, statuetkę oraz nagrody rzeczowe za udział w przeglądzie. Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń artyści późnym popołudniem wrócili do Domu.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates