POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA

 

6 grudnia i Mikołajki są zwiastunem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Świąt, nierozłącznie kojarzących się z prezentami i Mikołajem . Św. Mikołaj zaskoczył wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku przychodząc po południu wraz ze swoimi pomocnikami. „Ale niespodzianka” - taka była reakcja mieszkańców zebranych na sali gastro-terapii. Święty rozsiadł się na specjalnie przygotowanym dla Niego miejscu, odsapnął i zaczął rozmawiać z mieszkańcami, cieszył się z opowiadanych przez seniorów anegdot i wierszyków o Św. Mikołaju, był też bardzo hojny, każdemu wręczył prezent i życzył dużo zdrowia. W role Mikołaja wcielił się Pan Wojtek – opiekun, a w pomocników Pan Dyrektor, Panie Kierowniczki i specjalny gość Radny miejski Pan Klaudiusz Kędziora, który przekazał życzenia od Pana Starosty Bogusława Włodarczyka.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates