POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA!

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Termomodernizacja

Wraz z nastaniem upragnionej wiosny na terenie DPS w Zochcinku  rozpoczęły się prace remontowe placówki w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Środki finansowe pochodzą w całości z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.  Inwestycja ma na celu  polepszenie warunków mieszkalnych podopiecznych placówki.

Na budynkach mieszkalnych  trwa  wymiana okien na nowoczesne okna PVC oraz ocieplanie samych budynków, by zwiększyć komfort zamieszkania oraz zmniejszyć zużycie ciepła, co przełoży się na mniejsze koszty utrzymania. Ponadto budynki zostaną zabezpieczone instalacją odgromową.

 

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates