POSIADAMY WOLNE MIEJSCA
A- A A+

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Wraz z nastaniem upragnionej wiosny na terenie DPS w Zochcinku  rozpoczęły się prace remontowe placówki w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. Środki finansowe pochodzą w całości z Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego.  Inwestycja ma na celu  polepszenie warunków mieszkalnych podopiecznych placówki.

Na budynkach mieszkalnych  trwa  wymiana okien na nowoczesne okna PVC oraz ocieplanie samych budynków, by zwiększyć komfort zamieszkania oraz zmniejszyć zużycie ciepła, co przełoży się na mniejsze koszty utrzymania. Ponadto budynki zostaną zabezpieczone instalacją odgromową.

 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku przystąpił do realizacji projektu pn. „My Samodzielni!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 09.02 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Celem projektu jest włączenie społeczne 100 osób (50 osób z niepełnosprawnością, uczestników WTZ w Opatowie oraz 50 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opatowskiego zamieszkujących na terenach wiejskich oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty WTZ o specjalistyczne wsparcie i usługi społeczne począwszy od 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

W ostatnim dniu karnawału 13 lutego 2018 roku odbyła się w naszym Domu „zabawa walentynkowo – karnawałowa”. Na zabawie pojawili się mieszkańcy DPS oraz ich przyjaciele i „drugie” połówki. Na parkiecie brakowało miejsca do tańca, a uśmiechom i radości nie było końca. Chętne osoby mogły zaśpiewać piosenkę lub poprosić o dedykację dla swojej “walentynki”. Po zabawie wszyscy uczestnicy mogli posmakować pysznych gofrów i słodkich ciasteczek przygotowanych przez naszą kuchnię specjalnie na tę okazję.

 

Karnawał to okres zimowych zabaw i bali. Dnia 25 stycznia 2018 roku w naszym Domu odbyła się zabawa „Karnawałowa”, której głównym celem, oprócz kultywowania tradycji ludowych była również integracja mieszkańców. Muzykę do tańca zapewnili instruktorzy terapii zajęciowej. Wszyscy w wyśmienitych humorach bawili się przy dźwiękach muzyki. Miłym przerywnikiem imprezy były konkursy taneczne, w których brali udział wszyscy chętni uczestnicy zabawy. Na zakończenie imprezy wszyscy smakowali pysznych gofrów przygotowanych przez panie kucharki specjalnie na tę okazję.

 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wzięli czynny udział w Godach Opatowskich, corocznej imprezie o tematyce jasełkowej i bożonarodzeniowej, które odbyły się w Opatowskim Domu Kultury. W ramach Godów mieszkańcy DPS uczestniczyli w „Konkursie plastycznym – szopka Bożonarodzeniowa” i „Festiwalu Kolęd i Pastorałek”. Na festiwalu zespół „Relaks” mieszkańców naszego Domu w pięknych jasełkowych strojach zaśpiewał piosenkę świąteczną „Jest taki dzień”. Za wykonanie piosenki artyści otrzymali wyróżnienie oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodę – wyróżnienie w konkursie plastycznym „Bożonarodzeniowa szopka” otrzymały dwie mieszkanki Irena Goraj i Barbara Rak. GRATULUJEMY!!!

 

Wieczór wigilijny to najbardziej uroczysty wieczór roku, czas serdecznych spotkań, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń przy stole nakrytym białym obrusem. W dniu 22 grudnia mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku razem zasiedli do wigilijnego stołu. Tradycyjne kolędy i pastorałki zaśpiewał zespół mieszkańców „Relaks” wprowadzając wszystkich uczestników w świąteczny nastrój. Życzenia świąteczno-noworoczne złożył wszystkim obecnym Pan Dyrektor Jarosław Basak, dziękując jednocześnie pracownikom za trud i poświęcenie jaki wkładają w swoją codzienną pracę z podopiecznymi. Życzenia świąteczne w imieniu własnym i starosty opatowskiego Bogusława Włodarczyka złożyła również Radna Powiatu opatowskiego Pani Aneta Bławat. Przy dźwiękach kolęd łamano się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne. Wieczór wigilijny upłynął w rodzinnej, miłej i świątecznej atmosferze. Wspomnieniom i rozmowom nie było końca, a w nie jednym oku pojawiły się łzy wzruszenia.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates