Swiss Contribution

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARJĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
- Życzymy wszystkiego najlepszego !

WARTOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU
Źródła finansowania wydatków
kwalifikowalnych Projektu (PLN)
Okres realizacji Razem
2013 2014 2015
Środki SPPW PLN 553 928,00 2 395 871,40 1 050 008,63 3 999 808,03
CHF 164 448,40 711 278,77 311 723,26 1 187 450,43
% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%
Udział własny (w tym kredyty,pożyczki) PLN 97 752,00 422 800,83 185 295,64 705 848,47
CHF 29 020,31 125 519,78 55 010,28 209 550,37
% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Inne PLN 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
OGÓŁEM PLN 651 680,00 2 818 672,23 1 235 304,27 4 705 656,50
CHF 193 468,71 836 798,55 366 733,25 1 397 000,51
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%