A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

 

 

Powiat Opatowski-Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

  Cel otrzymania grantu jest realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pielęgniarkom.

 

Dofinansowanie projektu w wysokości 45 107,54 zł jest finansowane z następujących źródeł:

 - 84,17% ze środków europejskich,

 - 15,83% ze środków dotacji celowej

 

 

 

  

Powiat Opatowski-Dom Pomocy Społecznej  w Zochcinku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Bezpieczna przyszłość”

 

 Celem projektu jest:

 wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, środków ochrony osobistej oraz finansowania dodatków do wynagrodzeń.

 Dofinansowanie projektu w wysokości 338.205,42 zł jest realizowane z następujących źródeł:

 - ze środków UE 285.039,53 zł

 - ze środków budżetu państwa 53.165,89 zł

 

Previous Next

Z okazji Dnia Kobiet męskie grono Domu Pomocy Społecznej pragnie złożyć Wam Drogie Panie najserdeczniejsze Życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i zdrowia oraz by uśmiech gościł na Waszych twarzach tak samo często na co dzień jak w dzisiejszym dniu.

 

 

 

Ankieta - Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

 

 Szanowni Mieszkańcy Powiatu Opatowskiego,

 
            W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy. Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

 Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

 


Ankiety prosimy wypełniać do dnia 11.02.2021r.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Podkategorie

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates