A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

MUZYKOTERAPIA


 

Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji osób, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i pracy. W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę, a poprzez wykonywanie stopniowo (zgodnie z indywidualnymi możliwościami) bardziej złożonych czynności terapia zajęciowa ma za zadanie zwiększać samodzielność osób.


W Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku rozwinęliśmy szereg różnorodnych form terapeutycznych, aby każdy mógł wybrać sobie taki rodzaj zajęć, który najbardziej będzie mu się podobał, odpowiadał, sprawiał przyjemność, a jednocześnie sprzyjał osiąganiu jak najlepszych efektów terapeutycznych. Wśród wielu terapii największym powodzeniem cieszy się terapia poprzez muzykę zwana muzykoterapią.


Na muzykoterapii wykorzystuje się muzykę lub jej elementy w celu przywracania zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Nad realizacją tych zajęć czuwają wykwalifikowani pracownicy –instruktorzy terapii zajęciowej Pan Jacek Gorazd i Pan Paweł Adamski. Terapeuci zajęciowi wspomagają osoby niepełnosprawne i przewlekle chore w procesie ich leczenia i rehabilitacji, poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez terapeutów działania mają na celu: kompensację zaburzonych funkcji; przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz przystosowanie podopiecznego do życia w społeczeństwie. Instruktorzy terapii zajęciowej nawiązują i utrzymują kontakt terapeutyczny z podopiecznym oraz tworzą wokół niego środowisko terapeutyczne i socjoterapeutyczne, współpracują w zespole pracowników w tworzeniu indywidualnego planu opieki i programu terapii dostosowanego do stanu zdrowia, potrzeb oraz zainteresowań podopiecznego z uwzględnianiem zaleceń lekarskich. W salach terapii prowadzone są codziennie zajęcia z mieszkańcami, próby przed przedstawieniami oraz różnego rodzaju występami artystycznymi na terenie naszego Domu, Gminy, Powiatu i Województwa. Ponadto mieszkańcy słuchają muzyki relaksacyjnej, grają na instrumentach perkusyjnych, uczą się nowo poznanych piosenek, uczestniczą w zajęciach rytmiczno-tanecznych oraz w zależności od ich potrzeb aktywnie spędzają czas.


W naszym Domu utworzony został zespół „Relaks”, którego członkami są najzdolniejsi, najbardziej umuzykalnieni mieszkańcy. Występy naszego zespołu cieszą się dużą popularnością w środowisku lokalnym. Zespół bierze udział min. w Integracyjnym Przeglądzie Piosenki Religijnej w Opatowie, Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku, Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Końskich i wielu innych, za które członkowie zespołu otrzymują od publiczności ogromne, rzęsiste brawa oraz zdobywają szereg nagród, dyplomów i wyróżnień. Okazuje się, że dla naszych mieszkańców muzyka to najlepszy lek.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates