A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Dostawa autobusu

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

#1

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

 

!! UWAGA !!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa autobusu

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 


ZAMAWIAJĄCY

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 27 lipca 2018r.

Ogłoszenie nr 596068-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

TREŚĆ

Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku ogłasza postępowanie na dostawe autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2018-08-03, godzina: 11:30

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2018-11-30


Pobierz w formie pliku PDF lub ZIP:

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates