A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Previous Next

Nagroda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jak co roku przyznawano nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Wśród nagród zespołowych znalazł się Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku.

W trakcie uroczystości odczytano list minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Podkreśliła w nim, że pracownicy socjalni są „na pierwszej linii frontu w walce z ubóstwem, marginalizacją, wykluczeniem społecznym”. „Nieoceniona jest rola i działania prowadzone przez pracowników socjalnych, przede wszystkim poprzez prace socjalne, a także wsparcie osób z ubogich rodzin i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wysiłkach zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych” – czytamy w liście. 

Minister Marlena Maląg wyraziła podziękowanie i uznanie dla pracowników socjalnych, którzy pokazują twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych, a także za nawiązywanie partnerstw, w tym coraz częściej z podmiotami biznesowymi. „Państwa  zaangażowanie i osiągnięcia w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wykorzystywania ich w pracy na rzecz drugiego człowieka zasługują na podziw i najwyższe uznanie” – napisała.

W uroczystościach wzięli udział podsekretarze stanu MRPiPS Marcin Zieleniecki oraz Kazimierz Kuberski. Wiceminister Zieleniecki zwracając się do uczestników uroczystości zwrócił uwagę na to, że tego dnia obchodzony jest nie tylko Dzień Pracownika Socjalnego. - Do tej pory myślałem, że są tylko dwie okazje do tego, żeby się dzisiaj z państwem spotkać: pierwsza to Dzień Pracownika Socjalnego, druga to wręczenie nagród. Dowiedziałem się, że jest też trzeci powód, jakim jest Światowy Dzień Życzliwości. Jest to zatem idealna okazja do tego, żeby się z państwem spotkać – powiedział.

Przyznano 12 nagród pieniężnych (w tym  5 nagród  indywidualnych i 7 zespołowych) oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych (5 indywidualnych i 6 zespołowych) za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Wśród nagród zespołowych znalazł się Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel, który dzięki projektom ma możliwość ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji (coaching, mediacje, superwizja, wypalenie zawodowe, itp.). Placówka dysponuje obszernym terenem zielonym, dzięki któremu mieszkańcy mogą realizować swoje zainteresowania i pasje łącząc je z terapiami zajęciowymi. Dzięki własnemu transportowi mieszkańcy korzystają z wyjazdów integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek krajoznawczo-poznawczych, wyjazdów na basen, olimpiad, zawodów sportowych itp. W ramach rehabilitacji medycznej wykonywane są zabiegi kinezyterapeutyczne. DPS w Zochcinku prowadzi także rehabilitację społeczną, mającą na celu umożliwienie mieszkańcom uczestnictwo w życiu społecznym, jak również wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. 4 lipca przyszłego roku DPS w Zochcinku obchodzić będzie 70-lecie powstania.

- Myślę, że aby otrzymać taką nagrodę trzeba chcieć pracować dla innych ludzi. Czuć się tak potrzebnym, żeby wiedzieć, że następnego dnia sami możemy być po drugiej stronie tego łóżka albo biurka. Państwo starostowie bardzo dbają o dobro ludzi przebywających w DPS. Mamy spokój, czyste powietrze, dogodny dojazd i ludzi chętnych do pracy – mówi Jarosław Basak, dyrektor DPS w Zochcinku.

W tym roku zgłoszono w sumie 142 wnioski o nagrody, w tym 47 o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 89 w kategorii zespołowej.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates