A- A A+

B-Accessibility

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zochcinku

"Spokojne i godne życie"

 

Aktualności

Previous Next

Pasieka niebawem powstanie w Zochcinku

Ścieżka edukacyjna pokazująca życie pszczół, zagroda pszczelarza oraz miniskansen – to wszystko już niedługo będzie można zobaczyć w powstającej w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku edukacyjnej zagrodzie pszczelarskiej.

Z tego powodu na terenach zielonych, otaczających dom, pojawił się pierwszy miś, który widocznie dowiedział się o powstającej pasiece, jako formie apiterapii. Miś nie może się już doczekać pierwszego, pysznego miodu.

ZASADY PRZYJĘCIA

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Misnistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (tj. Dz. U. 2012r. poz. 964).

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

© 2017 Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Template by Engine Templates